Dagens solelsproducent

Dagens solelsproducent


En ny varje dag

Som inspiration kommer varje dag att lyfta fram en av Sveriges alla många solelsproducenter.

Ökar kraftigt
Därmed vill vi visa att solelen faktiskt är på kraftig frammarsch.

Vill du synas här?
Om du vill att din solcellsanläggning ska synas här, så är det bara att anmäla den. Det kostar inget.

Dagens solelsproducent

Ecotopia på Österlen

Tomelilla, Skåne

Ecotopia har en total solcellsmodularea på 33,5 kvm och en toppeffekt på 4,7 kW. Solcellerna har 10 års produktgaranti och 25 års effektgaranti. De är placerade på fristående ställning.

Vi planerar man vidare för framtida påbyggnad av systemet, i första hand vill man kunna få el från systemet även under strömavbrott.

Ecotopia Österlen bygger på en vision och utgör vårt personliga bidrag till att medskapa en miljömässigt hållbar, socialt rättvis och existentiellt meningsfull framtid.

Genom sitt geografiska läge erbjuder Ecotopia möjligheten till jämförande studier av det konsumerande industrisamhället med dess industriella exploatering av landsbygden och förhoppningsvis morgondagens holistiska relationssamhälle där människor lever i samklang med naturen.

För varje steg som tagits i uppbyggnaden av Ecotopia har vi stött på hinder utifrån traditionellt tänkande, regelverk och andra sorters begränsningar. Vilket i sin tur stegvis har ökat Ecotopias autonomi.

Det har varit och förblir en utmaningens tid att stå upp för en miljömässigt hållbar utveckling såväl på Ecotopia Österlen som i lokalsamhället. Vi är samhällsentreprenörer med ekologisk samhällsutveckling i fokus och har gjort det i syfte att bana vägen för andra och bidra till dialoger och öka framtidstro på gräsrotsnivå utifrån vårt motto:

”Tveka aldrig om att en liten grupp eftertänksamma, engagerade medborgare kan förändra världen. I själva verket är det den enda sak som någonsin har gjort det”.
Margret Mead

Källa: Ecoptopia.se och Solect Power 2012-09-17

Driftstart: 2012-02
Effekt: 4,7 kWp
Produktion: 4.500 kWh/år
 
Leverantör: Solect Power
Installatör: Solect Power
 
Dela på Facebook