Dagens solelsproducent

Dagens solelsproducent


En ny varje dag

Som inspiration kommer varje dag att lyfta fram en av Sveriges alla många solelsproducenter.

Ökar kraftigt
Därmed vill vi visa att solelen faktiskt är på kraftig frammarsch.

Vill du synas här?
Om du vill att din solcellsanläggning ska synas här, så är det bara att anmäla den. Det kostar inget.

Dagens solelsproducent

Tekniska Museet

Malmö, Skåne

Med solceller monterade på tak och som utsmyckning på fasad produceras elenergi på ett mycket miljövänligt sätt. – En energi väl så miljövänlig som vindkraften, men utan dess nackdelar.

Anläggningen omfattar ca 650 m² solceller om tillsammans 65 kW. Systemet fungerar utmärkt och togs i drift år 2006.

Elenergin som levereras i form av 220/380 volt växelspänning, kommer i första hand att nyttjas för fastigheternas interna behov och i andra hand att matas ut på nätet. Fastigheternas kylbehov sommartid sänks drastiskt, eftersom lokalerna kyls med eldrivna värmepumpar.

Projektet vanns i teknisk- och kostnadsmässig konkurrens med övriga aktörer i branschen.

SolEl-programmets pris till årets solcellsanläggning gick 2006 till Malmö Stad för anläggningen på Tekniska museet i Malmö. Priset delades ut av Elforsk under Energitinget på Stockholmsmässan i Älvsjö och mottogs av Martin Nilsson, projektledare på Malmö Stads Stadsfastigheter.

Källa: ExoTech 2012-09-19

Driftstart: 2006
Effekt: 65,0 kWp
Produktion: 57.000 kWh/år
 
Leverantör: Glacell
Installatör: Glacell
 
Dela på Facebook