Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Etnografiska museet

Stockholm, Stockholm

Etnografiska museet, beläget på Norra Djurgården, kommer som första museum i Stockholm att få solceller på taket. Installationsarbetet som pågått ett par veckor ska stå klart i slutet av augusti. Statens fastighetsverk (SFV), förvaltare av museet, räknar med att solcellerna kommer att minska museets köpta el med tio procent.

Statens fastighetsverk arbetar aktivt med miljö- och energifrågor, att sänka energiförbrukningen för respektive fastighet är en viktig fråga i förvaltningen. Redan 2009 började SFV undersöka förutsättningarna att sätta upp solceller på Etnografiska museet.

- Det visade sig att taket på Etnografiska museet har helt rätt förutsättningar för solceller, en stor plan yta i ett fritt läge utan skuggande omgivning. Inga andra fastigheter kan störas av installationen. När solcellerna är på plats är de näst intill osynliga säger Ulf Tomner, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Att installera solceller innebär inte att elförbrukningen minskas men eftersom man delvis producerar egen energi sparas både miljö och pengar. En solcellsanläggning har en livslängd på ca 25 år. Statens fastighetsverk räknar med att investeringskostnaden på cirka 1,6 miljoner, varav Energimyndigheten bidragit med ungefär hälften, är betald på betydligt kortare tid än så.

340 solcellsmoduler placeras just nu på en takyta om 560 kvm. Modulerna kläms fast på takfalsarna och gör därför ingen åverkan på taket. Skulle man av någon anledning vilja ta bort modulerna går de enkelt att lyfta bort.

- Anläggningen kommer att börja generera el från den 1 september och gör det så fort solen lyser. På en panel vid museets entré kommer både besökare och personal se hur mycket el som produceras. Det blir spännande att se vad det här kommer att ge, säger Lennart Ljungkvist, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Statens fastighetsverk räknar med att de 340 solcellsmodulerna ska ge 75 000 kWh i årlig produktion.

För mer information kontakta:
Lennart Ljungkvist, teknisk förvaltare Statens fastighetsverk, tel 08 696 71 52, e-post lennart.ljungkvist@sfv.se
Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, tel 08 696 76 00, e-post asa.carlberg@sfv.se

Källa: Statens Fastighetsverk, 2011-08-26

Driftstart: 2011-09
Effekt: 82 kWp
Produktion: 75.000 kWh/år
 
Leverantör: Direct Energy
Installatör: Direct Energy
Investering, brutto: 1.600.000
Solcellsbidrag: 880.000
Investering, netto: 720.000