Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Krokslätts Fabriker

Göteborg, Västra Götaland

Anläggningen består av 30st Polykristalina solcellspaneler. Tillverkare av dessa solceller är PV Enterprise.

Stadsdelen Krokslätts Fabriker ligger på historisk mark, där anrika tegelbyggnader från 1800-talet renoverade efter dagens krav och standard, numera delar yta med högteknologiska och energieffektiva hus. Det är en stadsdel som ska uppfattas som en helhet visuellt men framförallt med tanke på hållbarhetsaspekten.

Här skapar vi en klimatsmart livsstil för boende och verksamma genom att lyfta miljökraven till en helt ny nivå. Sammantaget ska den totala energiförbrukningen minska med 10 procent trots att områdets byggda ytor ska växa med 65 procent. Det gör vi genom att varsamt anpassa de gamla byggnaderna och samtidigt låta de nya husen utmana miljötekniken inom förbrukning och försörjningskällor.

Källa: Krokslätts Fabriker, 2012-10-31

Driftstart: 2011-11
Effekt: 7,0 kWp
Leverantör: Energikonsulterna i Sverige
Installatör: Energikonsulterna i Sverige