Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Sege Park

Malmö, Skåne

På Sege Park i Malmö finns Sveriges numera näst största men mest spektakulära solcellsanläggning. Anläggningen, som stod klar under sommaren 2007, omfattar 1250 kvm solceller med en toppeffekt på 166 kW.

Den består av två system som är monterade på stora stålställningar. Ytan är utformad som en stor vinge vilket ger den ett spännande och uppseendeväckande utseende. Stålställningarna är uppbyggda av ett tredimensionella fackverk med en vikt på vardera 77 ton. Arkitekten är Torsten Persson, SAR/MSA Malmö Stad Serviceförvaltningen.

Installationen gjordes i Sege Park på grund av att området, som varit ett gammalt sjukhusområde, nu håller på att utvecklas till ett nytt bostadsområde. Tanken är att området ska försörjas med så stor del förnyelsebar energi som möjligt och utformas till en ekologiskt hållbar stadsdel.

Värme ska produceras med solfångare och bioenergi medan elen ska komma från vind och solceller. Solcellsanläggningen har därför ett mycket viktigt marknadsföringsvärde för området.

Källa: Solar Region Skåne, 2012-10-23

Driftstart: 2007-07
Effekt: 166,0 kWp