Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Kårhuset i Malmö

Malmö, Skåne

Solcellsanläggningen på kårhuset färdigställdes 2006. Den består 180 m2 solceller, varav 35 m2 på tak. Solcellerna fungerar samtidigt som solskydd och fasadmaterial. Den installerade effekten är 25 kW och produktionen beräknas bli 18 000 kWh/år.

Att använda solceller som solavskärmare är effektivt, då solcellerna inte bara producerar el utan dessutom minskar elbehovet genom att den minskade solinstrålningen reducerar behovet av kyla.

Anläggningen har ett stort pedagogiskt värde eftersom att solcellerna bidrar till att öka studenternas medvetenhet om förnybar energi och sprider kunskap om och intresse för tekniken. Den kan även bli en del i utbildningarna på Malmö Högskola. Solcellsanläggningen på kårhuset kommer också att bli väldigt exponerad när den nya tågstationen är färdig.

Källa: Solar Region Skåne 2012-10-23

Driftstart: 2006-08
Effekt: 25,6 kWp
Produktion: 18.000 kWh/år