Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Bua kyrka

Varberg, Halland

2007 påbörjades ett visionsarbete för Bua kyrka. Önskemål fanns om ett ”kyrktorg”, en mer välkomnande entré. Även golv, fönster och läktare i kyrksalen diskuterades. En om- och tillbyggnation påbörjades 2008 och påskdagen 2009 återinvigdes kyrkan som den ser ut idag.

I visionsarbetet tillkom även ett önskemål om att byta ut värmesystemet från direktverkande el. Efter samråd med miljökonsult Håkan Alnebratt kom vi fram till att försöka få till stånd en solcells-anläggning på kyrkans tak. Detta möjliggjordes av bidrag från Länsstyrelsen med 70% samt av bidrag från Göteborgs stift med 25%, totalkostnad 1,1 miljon kronor.

Anläggningen består av 81 solcellsmoduler som täcker en yta på 110m2. Solcellerna är anslutna till elnätet genom en växelriktare (placerad i förrådet), som omvandlar likström till elnätets 230V växelström. Anläggningen är fullständigt automatisk. Anläggningseffekten är 13,3 kW och årsproduktionen är mellan 12000-13000 kWh. I december 2008 togs anläggningen i bruk. Bua kyrka är Sveriges första kyrka som producerar egen el och även kan sälja överskottet till elnätet.

Källa: Svenskakyrkan 2012-09-25

Driftstart: 2008-12
Effekt: 13,3 kWp
Produktion: 13.000 kWh/år
 
Leverantör: Switchpower
Installatör: Switchpower