Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Ekologihuset

Lund, Skåne

Akademiska Hus har gett FOJAB arkitekter uppdraget att rita en av Nordens största solcellsanläggningar på Ekologihuset vid Lunds Universitet.

Solcellsanläggningen har en area på 767 m2 och består av solavskärmning över fönster, vertikala fasadskärmar samt låglutande takmonterade solcellspaneler.

Anläggningen sattes i drift under december 2007 och har under det första året producerat över 81 MWh. Anläggningen har även bidragit till ett minskat behov av kylning i byggnaden som har uppskattats till cirka 25 MWh.

Genom solcellspanelen har husets utseende förnyats och de olika utformningarna visar flera möjliga sätt att använda solceller. Solcellerna är mer eller mindre underhållsfria och applicerade på ett sätt som minimerar ingreppen i huset och möjliggör en återställning.

Ekologihuset är en byggnad på cirka 15.000 m2 som innehåller lokaler för undervisning, laboratorier, hörsalar och kontor för Ekologiska institutionen vid LTH. Huset ritades av FOJAB arkitekter, färdigställdes 1995 och fick Lunds Stadsbyggnadspris året därpå.

Källa: Solar Region Skåne, 2012-10-23

Driftstart: 2007-12
Effekt: 109,0 kWp
Produktion: 70.000 kWh/år