Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Gävlegårdarna, Fullriggaren

Gävle, Gävleborg

Gävle har fått ett nytt landmärke. I samband med ett nytt bostadsområde i Anderholmen, byggde fastighetsföretaget Gävlegårdarna höghuset Fullriggaren. Den vackra tolv våningar höga byggnaden med kontor, restaurang och bostadslägenheter är det första höghuset i Gävles hamnområde. Solpaneler har integrerats i balkongernas räcken, för att stärka byggnadens miljöprofil.

Gävles hamn har tidigare varit en av Sveriges viktigaste hamnstäder. Under 1800-talet var Gävles hamn en betydande plats för handel båtbygge och bostadsområdet på Anderholmen var fullt av rörelse och liv. Under 1900-talet flyttades dock stadens liv från vattent till centrum uppåt land.

Två sekel senare har nu hamnen åter vaknat till liv, tack vare ett nytt bostadsområde på Anderholmen, Gävle Strand. Det är i samband med detta som Fullriggaren har byggts. Som det första höghuset i området innehåller den 42 meter höga byggnaden kontorslokaler, bostäder och en restaurang på bottenplan. Fullriggaren är enligt Bo Bäckström, teknisk chef på Gävlegårdarna, deras mest energisnåla byggnad.

Som ett steg i byggnadens miljöprofilering fick ExoTech i uppdrag att projektera och installera ett solelsystem. 449 kvm solceller integreras i söderbalkongernas räcken. De är så kallade glas-glas-moduler av polykristallin typ. Solelen kommer att användas till bland annat att driva hissar, ventilation och belysning i trapphuset. Anläggningen har en maxeffekt på 20 kW och beräknas producera 32.000 kWh/år. Systemet driftsattes i maj 2011.

2012 tilldelades Fullriggaren utmärkelsen Årets anläggning av Svensk Solenergiförening med följande motivering:

”En tekniskt och estetiskt väl utförd byggnad som på ett förtjänstfullt sätt visar möjligheterna att
integrera såväl solvärme som solel för minskat behov av köpt energi i nya byggnader. Det
faktum att byggnaden uppförts av ett engagerat bostadsbolag som ett nytt landmärke på Gävle
Strand ger ett stort exponeringsvärde.”

Källa:Exotech, 2012-09-19. Svensk Solenergiförening 2012-05-12, Byggnyheterna.se 2011-05-21

Driftstart: 2011-05
Effekt: 20,0 kWp
Produktion: 32.000 kWh/år
 
Leverantör: ExoTech
Installatör: ExoTech