Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Mönsterås kommunhus

Mönsterås, Kalmar

Mönstås kommun ligger i framkant när det gäller solenergi. Under 2009 var de placerade på fjärde plats på Svensk Solenergis Solenergiindex.

Idén till solenergianläggningen på kommunhuset kläcktes 2007, två år senare var anläggningen driftsatt och efter ett år i drift kunde det konstateras att solcellerna producerade mer än förväntat.

Gunnar Thernström, energi- och klimatrådgivare i Mönsterås, menar att anläggningen har ett stort pedagogiskt värde och en stor tillgång vid miljöprofilering av kommunen.

Anläggningen består av 210 kvadratmeter solceller från Sharp. Solcellsmodulerna är av monokristallin tupp och har en toppeffekt på 180 W.

Totalt har anläggningen en toppeffekt på 27 kW och beräknas täcka hela 11 % av årsförbrukningen av el i byggnaden.

Källa: Exotech, 2012-09-19

Driftstart: 2009
Effekt: 27,0 kWp
Leverantör: ExoTech
Installatör: ExoTech