Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Stadshuset i Ronneby

Ronneby, Blekinge

Anläggningen med solceller som är installerad på stadshusets tak på den mot parkeringen utskjutande flygeln planeras producera ca 12 000 kWh årligen.

Den miljövänliga elen ska användas till stadshusets verksamheter.

De totalt 85 kvadratmeter som har installerats ger en toppeffekt på drygt 15 kW.

ExoTech installerade paralellt solelanläggningen på Sörbyverket i Ronneby.

Solcellsmodulerna från Sharp är av monokristallin typ med en toppeffekt på 180 W.

Källa: Exotech, 2012-09-19

Driftstart: 2010
Effekt: 15,12 kWp
Produktion: 12.000 kWh/år
 
Leverantör: ExoTech
Installatör: ExoTech