Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Sörbyverket

Ronneby, Blekinge

ExoTech anlitades av Ronneby Miljö & Teknik AB för att, som en del i Ronneby kommuns satsning på solenergi, projektera och installera ett solcellssystem monterat på tre solföljare vid fjärrvärmeverket. Anläggningen på Sörbyverket i Ronneby blir den första i sitt slag att driftsättas i Sverige.

Ronneby och dess invånare är bra på att söka bidrag till solenergi. Totalt har ca 2,35 miljoner kronor beviljats till privatpersoner, företag och kommun i stöd för installation av solel. Ronneby kommun placerar sig nu på tolfte plats i landet på Svensk Solenergis rankinglista och har klättrat 83 platser sedan föregående år.

Anläggningen är först i sitt slag med att montera de strömproducerande solcellerna på tre solföljare. Solföljare är en motoriserad anordning som riktar solcellsmodulerna mot solen under dagen. Solcellerna följer solen genom att anordningarna roteras 180 grader, vilket leder till en ökad effektivitet.

Ronneby Miljö & Teknik AB som är beställare av anläggningen, bildades i oktober 1999 och är helägt av Ronneby kommun. Bolaget hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning samt fiberoptiskt nät.

Anläggningen består av tre solföljare med vardera 60 solcellsmoduler. Var och en av de tre solföljarna har en toppeffekt på ca 11 kW, vilket ger en total effekt på nästan 33 kWp. Solelanläggningen kommer i första hand producera miljövänlig el till fjärrvärmenätet. Anläggningen beviljades statens bidrag på 60 procent av totalkostnaden. Driftsättningen ägde rum i oktober 2010 och systemet invigdes en månad senare.

Solcellsmodulerna från Sharp är av monokristallin typ med en toppeffekt på 180 W. Solföljarna kommer från den Spanska tillverkaren Mecasolar och de tre växelriktarna är av fabrikatet Danfoss.

Källa: Exotech, 2012-09-19

Driftstart: 2010
Effekt: 33,0 kWp
Leverantör: ExoTech
Installatör: ExoTech