Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Centrallasarettet i Västerås

Västerås, Västmanland

En estetiskt tilltalande solelanläggning har installerats på centrallasarettets nybyggda vårdbyggnad.

Efter sju års byggande är centrallasarettets nya vårdbyggnad färdigställd.

Den sju våning höga byggnaden innefattar 192 enkelrum. Enkelrummen ska ge patienterna ökad integritet och minska risken för smittspridning.

På gaveln till det valvformade taket fick ExoTech i uppdrag att installera väggmonterade solceller.

Dessutom monterades 190 st monokristallina solcellsmoduler på byggnadens plana tak.

Toppeffekten för den nätanslutna solelanläggningen uppgår till toalt ca 40 kWp och systemet förväntas leverera drygt 33 000 kilowattimmar per år.

Källa: Exotech, 2012-09-19

Driftstart: 2010-09
Effekt: 39,8 kWp
Produktion: 33.000 kWh/år
 
Leverantör: ExoTech
Installatör: ExoTech