Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Villa Åkarp

Åkarp, Skåne

Villa Åkarp, belönad med Skåne Solar Award 2010, är ett lågenergihus av högsta klass, byggt endast av de allra effektivaste och kvalitativa produkterna på marknaden. ExoTech projekterade och installerade villans solenergisystem. Invigningen hölls den 14 oktober. SVT var där och dokumenterade.

Karin Adalberth tekn dr i byggnadsfysik på Prime Project AB har byggt Sveriges första Plusenergihus. Villan har en energianvändning som är ungefär en fjärdedel av vad ett vanligt hus gör av med. Där kommer hon att bo med sin familj.

Villa Åkarp utnyttjar solen till fullo. En anläggning för solel som producerar hushållsel och en solvärmeanläggning för uppvärmning av hus och varmvatten. Ackumulatortanken ger möjligheten att lagra värmen under en längre tid. Solcellsanläggningen fyller 32 kvm solceller och årsproduktionen beräknas uppgå till 4000 kWh.

Ett Plusenergihus är inte bara ett lågenergihus, som förbrukar lite energi. Utan producerar hela sitt behov av energi själv. Solcellerna på taket producerar egen helt miljövänlig hushållsel. Solelanläggningen till och med ett överskott, som skapar möjligheten att sälja solelen till elbolaget.

Ett halvår efter driftstart rapporterar Karin Adalberth att huset har överträffat alla förväntningnar.

Källa: Exotech, 2012-09-19

Driftstart: 2009
Effekt: 4,4 kWp
Produktion: 4.000 kWh/år
 
Leverantör: ExoTech
Installatör: ExoTech