Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Lunds Tekniska Högskola

Lund, Skåne

På Energi och Byggnadsdesigns laboratorium fick ExoTech uppdraget av LTH att uppföra en anläggning med solceller.

Sveriges ledande lärocenter för solenergi, Energi och Byggnadsdesign vid Lunds Universitet, anlitade ExoTech för att under 2008 installera ett solcellssystem med två typer av solceller.

En rad av totalt 22,27 m² polykristallina solceller installerades, bakom de 14,5 m² tunnfilmsceller.

Samt ett system med väggmonterade solceller med koncentrator. Tunnfilmscolcellerna är semitransparenta, de går alltså att se igenom.

Källa: Exotech, 2012-09-19

Driftstart: 2008
Effekt: 3,6 kWp
Leverantör: ExoTech
Installatör: ExoTech