Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Ramsele kulturhus

Ramsele, Västernorrland

På den natursköna platsen vi Faxälven i Ramsele byggdes under 90-talet ett arkitetoniskt konststycke i form av Ramseles arkiv- och kulturhus. Under 2008 färdigställdes en solcellsanläggning på byggnadens tak.

Byggnaden vann SAR Mellersta Norrland Arkitekturpris 1999 och blev utsedd till Sollefteå Kommuns vackraste byggnad.

ExoTech fick i uppdag att projektera och installera en solelanläggning till byggnaden.

Totalt 30 st solcellsmoduler klär nu den vackra byggnadens tak.

Totalt ger solcellerna en effekt på 5,1 kWp, vilket sänker verksamhetens miljöpåerkan betydligt.

Källa Exotech, 2012-09-19

Driftstart: 2008
Effekt: 5,1 kWp
Leverantör: ExoTech
Installatör: ExoTech