Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Mellanhedsskolan

Malmö, Skåne

Mellanhedsskolan är en 50-tals skola ritad av Hans Westman. Den har stora fönster som ligger i sydöst till sydväst.

Det har länge varit problem med övertemperaturer och svårt att bedriva verksamhet i lokalerna under soliga dagar.

Kraven var stora på att hitta en arkitektoniskt tilltalande installation som kunde integreras med
fastigheten i stort.

Under en inre renovering av lokalerna beslutades det att solavskärmning skulle installeras.
Serviceförvaltningen inom Malmö Stad har sedan tidigare god erfarenhet från att använda solceller
som skuggningselement, vilket bidrog till att solceller blev ett naturligt val detta projekt.

Källa: ExoTech 2012-09-19

Driftstart: 2007-01
Effekt: 31,1 kWp
Produktion: 25.100 kWh/år
 
Leverantör: Glacell
Installatör: Glacell