Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Tekniska Museet

Malmö, Skåne

Med solceller monterade på tak och som utsmyckning på fasad produceras elenergi på ett mycket miljövänligt sätt. – En energi väl så miljövänlig som vindkraften, men utan dess nackdelar.

Anläggningen omfattar ca 650 m² solceller om tillsammans 65 kW. Systemet fungerar utmärkt och togs i drift år 2006.

Elenergin som levereras i form av 220/380 volt växelspänning, kommer i första hand att nyttjas för fastigheternas interna behov och i andra hand att matas ut på nätet. Fastigheternas kylbehov sommartid sänks drastiskt, eftersom lokalerna kyls med eldrivna värmepumpar.

Projektet vanns i teknisk- och kostnadsmässig konkurrens med övriga aktörer i branschen.

SolEl-programmets pris till årets solcellsanläggning gick 2006 till Malmö Stad för anläggningen på Tekniska museet i Malmö. Priset delades ut av Elforsk under Energitinget på Stockholmsmässan i Älvsjö och mottogs av Martin Nilsson, projektledare på Malmö Stads Stadsfastigheter.

Källa: ExoTech 2012-09-19

Driftstart: 2006
Effekt: 65,0 kWp
Produktion: 57.000 kWh/år
 
Leverantör: Glacell
Installatör: Glacell