Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Pilothuset Ålidhem

Umeå, Västerbotten

Bostaden och Umeå Energi driver vad som väntas bli Norrlands, eventuellt Sveriges, största solcellsprojekt med en total omfattning på 2800 m2.

I ett första skede har en pilotanläggning på 120 m2 byggts.

Anläggningen består av två delsystem om vardera 8kW, anslutna till varsin likadan växelriktare.

Det ena delsystemet består av konventionella kiselmoduler och det andra av de CIGS-tunnfilmsmoduler som utvecklats vid Uppsala Universitet.

Källa: Direct Energy 2012-09-18

Driftstart: 2011-04
Effekt: 16,0 kWp
Produktion: 11.000 kWh/år
 
Leverantör: Direct Energy
Installatör: Direct Energy
Investering, brutto: 600.000