Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Micasa Fastigheter Körsbärsgården

Stockholm, Stockholm

Körsbärgsgården är ett vård- och omsorgsboende som drivs av Stiftelsen Rödakorshemmet/Röda Korsets sjukhus.

Med byggnadens svängda form och flera skuggade objekt på taket var det en utmaning att utforma solcellssystemet.

Modulerna är monterade i 30 graders lutning i ett ballastsystem, vilket innebär att ingen håltagning håltagning i taket behövs.

Källa: Direct Energy 2012-09-18

Driftstart: 2010-09
Effekt: 30,0 kWp
Produktion: 24.000 kWh/år
 
Leverantör: Direct Energy
Installatör: Direct Energy
Investering, brutto: 1.255.000