Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Härnösand Energi & Miljö

Härnösand, Västernorrland

I Härnösand har Sveriges första solkraftverk för el och värme kopplats in på det lokala fjärrvärmenätet.

Anläggningen med tjugo solfångare genererar värme till fjärrvärmenätet och el till elnätet direkt från solen.

Det kommunala energibolaget Hemab (Härnösand Energi & Miljö) kan nu erbjuda sina kunder miljövänlig energi.

Installationen med 200 m2 Absolicon X10 PVT är markmonterad och pryder ett fält på 200 m2 intill energibolaget huvudkontor.

Absolicon X10 PVT producerar solvärme upp till 75°C och solel, 230 V. Installationen ger ett högt energiutbyte och möjlighet till uppgradering med ny teknik. Koncentrerad solenergi bygger på över 20 år av svensk forskning. Genom att fokusera ljuset på högeffektiva solceller genereras varmvatten och elektricitet i samma system.

Dessutom har Energiparken även installerat en tvåaxlig solföljare med sex stycken 300W solpaneler för elproduktion. Solföljaren styrs efter en förprogrammerad kurva vilket ökar utnyttjandegraden med 30-35%.

Ur ett ekonomiskt perspektiv så skall den ökade utnyttjandegraden vägas mot kostnaden eller mot alternativet att investera i fler solpaneler. Till skillnad från solpanelerna som är i princip underhållsfria så kommer den mekaniska solföljaren kräva ett visst underhåll över tid.

Källa: Absolicon Solar Concentrator 2012-09-18

Driftstart: 2011-06
Effekt: 20,0 kWp
Produktion: 14.000 kWh/år
 
Leverantör: Absolicon
Installatör: Absolicon