Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Bävergläntans Fastighets AB

Smedjebacken, Dalarna

För några år sedan ersattes oljan med en fliseldad panna.

Nu kompletteras eldningen med solenergi, främst under sommaren då pannan blir dyr att hålla igång.

Installationen har finansierats med solcellsbidrag.

Anläggningens finns på Bävergläntans Fastighets AB i Smedjebacken, Dalarna. Tjugo solfångare ansluts till Bävergläntans flispanna, värme och el går både till egna lokaler och säljs vidare till andra företagare på industriområdet.

Källa: Absolicon Solar Concentrator 2012-09-18

Driftstart: 2012-02
Effekt: 20,0 kWp
Leverantör: Absolicon
Installatör: Absolicon