Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Bomans Lackering

Huddinge, Stockholm

Bomans Lackering ville ersätta dyr el med solenergi.

Idag driver tio solfångare från Absolicon en del av verksamhetens kemiska processer och producerar både el och varmvatten.

Som underleverantör till telekomindustrin behöver man stora mängder hetvatten till de kemiska bad som förgyller apparatlådor.

Anläggningen på 100 m2 är monterade på huvudbyggnadens tak. Bomans Lackering har fått ekonomisk hjälp av det statliga solelstödet för att genomföra detta projekt.

Källa: Absolicon Solar Concentrator 2012-09-18

Driftstart: 2011-10
Effekt: 10,0 kWp
Leverantör: Absolicon
Installatör: Absolicon