Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Ecotopia på Österlen

Tomelilla, Skåne

Ecotopia har en total solcellsmodularea på 33,5 kvm och en toppeffekt på 4,7 kW. Solcellerna har 10 års produktgaranti och 25 års effektgaranti. De är placerade på fristående ställning.

Vi planerar man vidare för framtida påbyggnad av systemet, i första hand vill man kunna få el från systemet även under strömavbrott.

Ecotopia Österlen bygger på en vision och utgör vårt personliga bidrag till att medskapa en miljömässigt hållbar, socialt rättvis och existentiellt meningsfull framtid.

Genom sitt geografiska läge erbjuder Ecotopia möjligheten till jämförande studier av det konsumerande industrisamhället med dess industriella exploatering av landsbygden och förhoppningsvis morgondagens holistiska relationssamhälle där människor lever i samklang med naturen.

För varje steg som tagits i uppbyggnaden av Ecotopia har vi stött på hinder utifrån traditionellt tänkande, regelverk och andra sorters begränsningar. Vilket i sin tur stegvis har ökat Ecotopias autonomi.

Det har varit och förblir en utmaningens tid att stå upp för en miljömässigt hållbar utveckling såväl på Ecotopia Österlen som i lokalsamhället. Vi är samhällsentreprenörer med ekologisk samhällsutveckling i fokus och har gjort det i syfte att bana vägen för andra och bidra till dialoger och öka framtidstro på gräsrotsnivå utifrån vårt motto:

”Tveka aldrig om att en liten grupp eftertänksamma, engagerade medborgare kan förändra världen. I själva verket är det den enda sak som någonsin har gjort det”.
Margret Mead

Källa: Ecoptopia.se och Solect Power 2012-09-17

Driftstart: 2012-02
Effekt: 4,7 kWp
Produktion: 4.500 kWh/år
 
Leverantör: Solect Power
Installatör: Solect Power