Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Skellefteå kommunhus

Skellefteå, Västerbotten

Solcellsanläggning på Skellefteå kommunhus togs i drift i maj 2011. Simuleringar av energiutbyte visar att installationen på 20 kW ska ge ca 15.000 kWh/år på dessa breddgrader. Det blir spännande att följa det verkliga utfallet.

Montaget har dubbelt så många infästningspunkter som samma montage hade haft i södra Sverige, för att klara de högre snölasterna i norra Sverige.

Skellefteå kommun har lång erfarenhet av att producera förnyelsebar energi, genom sitt helägda kommunala kraftbolag, Skellefteå Kraft och deras vattenkraft och vindkraft.

Att vi fick vara leverantörer när man nu testar solkraft är vi stolta över!

Källa: Solect Power AB 2012-09-17

Driftstart: 2011-05
Effekt: 20,0 kWp
Produktion: 15.000 kWh/år
 
Leverantör: Solect Power
Installatör: Solect Power