Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Sundbyberg kommunhus

Sundbyberg, Stockholm

Redan före upphandling fanns tydliga förutsättningar: ingen håltagning i tak fick göras, och max tillkommande last fanns specificerat.

Utifrån det valde vi en monteringslösning där stora delar av monteringsmaterialet är gjort av återvunnen plast. Montaget förankras med enbart ballast. Vindtunneltester har gjorts för anvisningarna om hur mycket ballast som ska användas vid olika lastfall.

Ett år efter installationen ser man att farhågor om nedsmutsning av panelerna inte har besannats. Vid regn sköljs panelerna rena från t.ex. pollen, som man tidigare haft problem med när det satt igen luftintag till husets ventilationssystem.

Källa: Solect Power AB 2012-09-17

Driftstart: 2011-05
Effekt: 57,0 kWp
Produktion: 54.000 kWh/år
 
Leverantör: Solect Power
Installatör: Solect Power