Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Helsingborgshem, Elineberg

Helsingborg, Skåne

På taket till ett av Elinebergs 16 våningar höga hus har Helsingborgshem installerat 4,2 kW solceller.

Som för alla montage är snö- och vindlastberäkningar utförda före val av monteringsmetod. Att beräkningarna stämde testades bara någon vecka efter färdigt montage, när det blåste med vindstyrka motsvarande orkan i Helsingborg.

Solcellsanläggningen visade sig också robust när både solceller, växelriktare och resten av installationen klarade sig oskadda genom åskoväder och åsknedslag som förstörde husets hiss.

Källa: SolectPower AB 2012-09-17

Driftstart: 2011-02
Effekt: 4,2 kWp
Produktion: 3.800 kWh/år
 
Leverantör: Solect Power
Installatör: Solect Power