Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Helsingborgshems huvudkontor

Helsingborg, Skåne

Vårt huvudkontor på Drottninggatan fick i slutet av förra året 42 kW solceller installerade på taket som beräknas producera drygt 33.000 kWh/år. Energin används i första hand till att försörja huvudkontoret men till anläggningen har även en ladd-stolpe för våra eldrivna bilar kopplats. På så sätt kan solenergin användas både till huvudkontoret och för uppladdning av våra elbilar.

- Sedan tidigare har vi ett flertal biogasbilar och nu testar vi el-hybrider. Detta är en del i vårt aktiva arbete med att ställa om från fossila bränslen till förnybar energi, säger Jane Kylberg, chef för Fastighetsutveckling och service.

Under 2011 installerades även solceller på studentboendet på Östra Vallgatan, liksom fastigheter på Elineberg. Totalt kan vi idag producera ca 85 000 kWh/år från solceller vilket utgör 0,5 % av den totala förbrukningen. Hur mycket anläggningarna producerar beror givetvis på vädret.

– Hittills kan vi konstatera att anläggningen producerar mer än beräknat så vi får hoppas på en solig höst och vinter, säger Jane Kylberg.

En viktig anledning till varför vi som bostadsbolag satsar på solenergi är att fastighets- och byggsektorn svarar för ca 40 % av Sveriges energi- och materialanvändning. Vi är därför en viktig aktör. Tillsammans med Skånes övriga allmännyttiga bostadsbolag har vi dessutom åtagit oss att sänka vår energiförbrukning med 20 % de närmaste tio åren. Målet överskrider Sveriges nationella mål såväl som EU:s intentioner. Hittills kan vi stolt konstatera att vi har lyckats överträffa dessa mål.

– Vår inställning till solenergi är att det inte finns några problem, bara utmaningar. Därför kommer solenergi fortsatt att vara ett högt prioriterat område för oss, avslutar Jane.

Om du vill läsa mer om arbetet med att installera solceller kan du klicka här.

Källa: Hemsingborgshem 2012-09-06 samt Solect Power AB 2012-09-17

Driftstart: 2011-11
Effekt: 42,0 kWp
Produktion: 37.000 kWh/år
 
Leverantör: Solect Power
Installatör: Solect Power