Vi med solel

Vi med solel


Alla solcellsanläggningar i Sverige

Här kommer vi att samla alla solcellsanläggningar i Sverige för att visa att solelen är på kraftig frammarsch.

Vi tar tacksamt emot hjälp att göra listan komplett – hör av dig om du saknar någon på listan.

Uppskattningsvis finns det idag (april 2013) drygt ett par tusen solcellsanläggningar i Sverige. Vårt mål är att den siffran ska växa till 5.000 innan året är slut,  20.000 år 2014 och 50.000  år 2015.

Anmäl din egen anläggning
Var med och skapa en ”ketchup-effekt” genom att visa ditt intresse för att sprida småskalig solelsproduktion i Sverige! Anmäl din egen anläggning. Det kostar inget att vara med.

Aulins väg, Laxå

Laxå, Örebro

Vi har en solcellsanläggning på 8,8 kW, som jag själv har monterat med min dotter Linnéa och min son Emil (se bilden). Anläggningen är byggd i två omgångar. Den första etappen på 3,4 kW driftsattes oktober 2011 och den andra etappen på 5,4 kW driftsattes i augusti 2012. Anläggningen består av monokristallina solpaneler från PPAM samt växelriktare från SMA. Från Fortum fick vi en ny elmätare, som mäter både produktion och förbrukning.

Hela anläggningen har kostat 193.000 kr, men vi har fått bidrag av Länsstyrelsen på i allt 102.000 kr. Därmed har hela investeringen blivit mycket låg, mätt på krona per installerad effekt eller producerad kWh, 22 kr per Watt före och 10 kr efter bidrag eller 106 öre per producerad kWh före och 50 öre efter bidrag över en 25-årsperiod. Vid första ansökan fick vi 60% i bidrag och vid andra ansökan fick vi 45% eftersom reglerna hade ändrats. Nu när vi vet att bidraget har utökats till att gälla fram till och med 2016 kan jag varmt rekommendera att man ansöker om bidrag (det är mycket enklare än man kan tro) både för en första installation och för utbyggnad, även om man fått bidrag tidigare. Det skickar en stark signal till våra politiker att det finns en stor efterfrågan efter bidrag. Åtminstone tills det blir tydligare regler gällande nettodebitering. Anläggningen är nu också godkänd av Energimyndigheten för att generera elcertifikat.

Vi är 4 vuxna i hushållet (jag, min sambo och våra 2 vuxna barn)och försöker använda det mesta av vår solelsproduktion själva. Därför har vi monterat solpaneler både åt syd-ost och syd-väst, vilket ger solel tidigare och senare på för- och eftermiddagen.

Anläggningen förväntas att producera ungefär 7.000-7.400 kWh/år, vilket nästan täcker vår årliga elförbrukning (ca 8.200-8.300 kwh). Vi har även en vedpanna och solfångare för värme och varmvatten. Ett exempel där en ökning av solcellsproducerad el i Sverige skulle innebära att Sverige kan nettoexportera till Tyskland eller Polen, där en stor del av elproduktionen är kolbaserad, skulle produktionen enligt ovan innebära en reduktion av co² med dryga 5 ton.

Sedan vi installerade solceller på östsidan av huset mot vägen, har många stannat till för att fråga kring bygget. Jag tycker det är riktigt roligt att diskutera solceller med folk som undrar hur det fungerar. Det är inte alls knepigt – tvärtom. Kom gärna och titta om du har vägarna förbi.

För inte så länge sedan fick jag reda på att min farfar har drivit Djulö kvarn i Katrineholm och varit med och elektrifierat bygden genom att installera en elgenerator i kvarnen. Det gör det extra skojigt att ha en solelsanläggning, när jag vet att småskalig elproduktion ligger i släkten.

Driftstart: 2011-10
Effekt: 8,8 kWp
Produktion: 7.300 kWh/år
 
Leverantör: PPAM.se Sweden
Installatör: Eget arbete och lokal elinstallatör
Elhandelsbolag: Fortum
Nätägare: Fortum
 
Investering, brutto: 193.349
ROT-avdrag: -
Solcellsbidrag: 102.205
Investering, netto: 91.144
Installation ingår: Nej
Moms ingår: Ja