Välkommen till projektet Egensolel i Örebroregionen

Fram till 31 december 2014 genomförs ett projekt i Örebro Län under ledning av Regionförbundet Örebro för att främja utvecklingen av solelproduktion.

Projekts syfte är att samla marknadsaktörer, offentliga aktörer och akademin i Örebroregionen i ett nätverk under devisen ”5 gWh-egen solel i Örebro län till 2020” för att tillsammans långsiktigt genomföra aktiviteter för att öka antalet solelinstallationer.

Projektledning och intressentgrupp
Projektägare och projektledare är Energikontoret Regionförbundet Örebro. Projektet genomförs i nära samarbete med LRF och Fastighetsägarna mitt/norr och med övriga intressenter i gruppen. Intressentgruppen utgör en grupp av företag och organisationer med god sakkunskap, några med egna solcellsanläggningar och stort intresse av att driva på utvecklingen inom området.

Projektet erbjuder sakkunskapsstöd till intressenter som vill bygga solelanläggningar. I stödet ingår rådgivning i tekniska, administrativa och ekonomiska förutsättningar för att investera i solelanläggning. Intressenter som får stöd ingår i överenskommelse att dokumentera och informera om anläggningen, från idé till genomförande. De blir på så sätt ambassadörer för solelutvecklingen. Cirka 10 anläggningsägare kommer få kunskapsstödet med fördelning mellan fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och lantbruk.

Varefter överenskommelse tecknas kommer information om anläggningarna att läggas upp på hemsidan. Regionförbundet Örebro koordinerar stödinsatser med hjälp av stödansvariga och kommunala Energi- och klimatrådgivare. Kvalificerat konsultstöd kommer också kunna erbjudas. Därutöver ger projektet rådgivningsstöd för uppstart av andelsägd förening.

Intressentgruppen består av:
Regionförbundet Örebro, Energikontoret, Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro Universitet, Inst. för Naturvetenskap och teknik/Byggteknik, Direct Energy, Klövern AB -Fastighetsbolag, Örebro kommun, LRF, Klimatsmart Sverige AB, ABF Örebro län, Örebro läns Bildningsförbund, EON Elnät, Fastighetsägarna Mitt/Norr, Solfångaren i Viby, PPAM.se Sweden, Energibanken och Örebrobostäder.

Arbetet sker bl.a. inom 3 olika områden:

1. Information och kommunikation
2. Affärsutveckling
3. Pilotstöd

Finansiering:
Projektet finansieras av Energimyndigheten, LRF, Länstyrelsen i Örebro län samt Regionförbundet Örebro.

Kontaktlista till intressenter:
Energi- och klimatrådgivare: Lars Johansson, Askersund och Laxå kommun (0583-811 19), Mats Brengdahl, Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning (mats.brengdahl@bmb.se), Thomas Giege, Hallsberg och Lekebergs kommun (0582-68 51 90, thomas.giege@hallsberg.se).

Sakkunniga - affärutveckling lantbruk
Kristian Petersson, LRF (kristian.petersson@lrf.se)

Sakkunniga - elnät, elhandel:
Bo Fagerström, Bixia (bo.fagerstrom@bixia.se), Keith Andersson, EON (keith.andersson@eon.se), P-O Lundgren, Linde Energi (p-o.lundgren@lindeenergi.se), Roger Karlsson, Jämtkraft (roger.karlsson@jamtkraft.se).

Sakkunniga - Fastighetsägarna (energiexpert)
Marlies Pieters, Fastighetsägarna (marlies.pieterse@mittnord.fastighetsagarna.se)

Sakkunninga - solel, kommunala fastighetsbolag
Jonas Tannerstad, ÖBO (jonas.tannerstad@obo.se)

Sakkunniga - solelstöd, styrmedel
Ylva Gjetrang, Länsstyrelsen i Örebro (ylva.Gjetrang@lansstyrelsen.se)

Sakkunniga - strategi och planering i kommun
Niklas Jakobsson, Örebro kommun (niklas.r.jakobsson@orebro.se)

Sakkunniga - studiecirklar och utbildning
Alf Nilsson, ABF (alf.nilsson@abf.se)

Stödansvarig för fastighetsägare (ej privatpersoner)
Lennart Lindkvist, Klövern Fastigheter (lennart.lindkvist@klovern.se), www.klovern.se

Stödansvarig för bostadsrättsföreningar
Stefan Andersson, Polygress Solution AB (stefan@polygress.com), www.polygress.com

Stödansvarig för Lantbruk
Per Halldin (Solfångaren i Viby) info@karkulla.se, www.karkulla.se

Stödansvarig för andelsägda Föreningar
Anders Holm, HMA cude (ah@hma.se), www.hma.se

Senaste blogginlägg

Solenergidagarna i Örebro maj 2014

Skrivet av Egen Solel.se, 2014-05-01 16:54.

Just nu pågår solenergidagarna för fullt i hela landet. Hela maj månad är fylld med olika evenemang under den gemensamma benmämningen ”Solar Days” eller på svenska ”Solenergidagarna”. I Örebro-regionen bjuder man bl.a. på följande: Solenergidagar med information om solel och solvärme Måndag 5 maj – Plats: Biblioteket i Kopparberg Tisdag 6 maj – Plats: Biblioteket [...]

Läs mer …
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Inbjudan till studiebesök på Egen El-kullen i Katrineholm

Skrivet av Egen Solel.se, 2014-02-10 14:21.

Välkommen på studieresa till Kullen, Egen El:s visningsanläggning kördag den 15 mars. Följ med på en spännande vandring mellan solcellspaneler och minikraftverk! ————————————————————————————————— OBS! Denna inbjudan riktar sig till föreningar och de som har pilotstöd (BRF, Lantbruk, Fastighetsägare) samt några som potentiellt skulle kunna stödjas/stödja i solelprojektet i Örebro-regionen. ————————————————————————————————— Egen El:s visningsanläggning strax utanför [...]

Läs mer …
energikontoret-solpaneler
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Enkät till ägare av solelanläggningar i Örebroregionen

Skrivet av Egen Solel.se, .

Telefonintervjuer har genomförts för att få svar på motiv till varför aktörer i Örebro län investerat i solel. Målgrupper för intervjuerna har varit privatpersoner, fastighetsägare och övriga näringsidkare inom privat sektor. Totalt har 16 intressenter intervjuats, tio privatpersoner och sex fastighetsbolag och småföretag. Privatpersoners anläggningsstorlek varierar mellan 2 och 8 kW med ett snitt runt [...]

Läs mer …
regionforbundet227x58
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Fallstudie av markplacerad anläggning i Gräve

Skrivet av Egen Solel.se, 2013-12-02 12:56.

I Gräve väster om Örebro finns det intresse för att bygga en större markplacerad solcellsanläggning, antingen av markägaren själv eller gemensamt med andra i en ekonomisk förening. Direct Energy har på uppdrag av Regionförbundet Örebro (Energikontoret) undersökt villkoren för en markplacerad anläggning och publicerat resultatet i en rapport. Denna rapport utgör en fallstudie för en [...]

Läs mer …
Markbaserad solcellsanläggning
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Åsbro solelförening

Skrivet av Egen Solel.se, .

Åsbro Solel är en förening som består av medlemmar som har det gemensamt att vi tror på solen som energikälla. Vi tror på solel, främst ur miljöhänsyn, men så småningom kommer föreningen också att kunna dela ut delar av vinsten till sina medlemmar. Åsbro Solel bildades i syfte att äga och driva en eller flera [...]

Läs mer …
asbro-solel250x150
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Träff om pilotstöd för solelanläggningar i Örebro län 5 nov

Skrivet av Egen Solel.se, 2013-10-22 10:26.

Vid träffen presenterar Regionförbundet Örebro Solelsatsningen och pilotstödet tillsammans med stödansvariga. Möjlighet ges för intressenter att presentera sina planer och att diskutera dessa med sakkunniga. Efter mötet tecknas överenskommelser om att ingå i pilotsatsningen. 18.00 Inledning, om satsningen och organisation (Dag Lundblad, Regionförbundet Örebro och stödansvariga) 18.30 Deltagarpresentation (Alla) 19.00 Gruppvis genomgång av planer (BRF, [...]

Läs mer …
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook
Visa fler
Dagens solelsproducent i Örebroregionen

Vinöns skola, Norra Vinön

Örebro, Örebro


Vi saknar information om denna anläggning!


...................................................................

Om du är anläggningens ägare och vill vara med och inspirera fler till att skaffa solel vore vi tacksamma om du registrerar dig och kompletterar med det som saknas.

Om du på annat sätt (leverantör, installatör, bekant etc.) har information om anläggningen får du gärna kontakta oss på info@egensol.se.

Tack för att du hjälper oss få fart på solelen i Sverige!

Driftstart: 2011-12
Effekt: 4.2 kWp
Produktion: 3.200 kWh/år