Utsikt

Utsikt erbjuder att du kan kvitta din överskottsproduktion mot den el du köper av dem.

Utsikt Nät AB har under 1,5 år testat att kvitta mikroproduktion av el från två mikroproducenter mot deras egen konsumtion. Nu utökas testperioden och dessutom får alla kunder möjlighet att vara med.

Utsikts metod innebär att mikroproducentens produktion avräknas direkt från konsumtionen på lokal nivå hos elnätföretaget innan mätvärdena rapporteras till myndigheter och elhandlare. Kvittningen sker på månadsbasis och den inmatade elen på elnätet använder Utsikt för att minska energiförlusterna i det egna elnätet. På så viss påverkas inte energibalansen på elmarknaden. Dessutom blir varje egenproducerad kilowattimme lika mycket värd för mikroproducenten som en kilowattimme som köpts på elmarknaden. Det innebär att en villaägare med en egen månadsförbrukning på 500 kWh som har några solceller på taket där 200 kWh levereras ut på elnätet, endast betalat för nettoförbrukningen 300 kWh. Mikroproducenter är oftast privatpersoner, exempelvis villaägare som producerar förnybar el från solenergi.

Källa: Utsikt 2012-09-28
http://www.utsikt.se/utsikt/pressrum/nyheter/2011/12/utsikt-erbjuder-kop-av-egenproducerad-el/index.xml

Dela på Facebook
Ort: Linköping
Län: Östergötland
Telefon: 013-20 90 00
Hemsida: www.utsikt.se
E-post: info@utsikt.se
 
Registrerade anläggningar: 3