Solfångaren i Viby

Sedan ett antal år har vi sålt hundratals solvärmeanläggningar och har nu breddat verksamheten till att sälja utrustning för Solkraft, det vill säga egenproducerad el.
Vår vana trogen säljs inget som inte är testat och därför är vår egen referensanläggning kompletterad med en betydande mängd solceller som kommer att vara on-grid. Det innebär produktion av 230 volt direkt mot elnätet.

Det vi tillhandahåller är väl beprövad utrustning för SOLVÄRME och SOLKRAFT.
De solceller med kringutrustning som nu finns i vårt sortiment kommer från kvalitetsmedvetna leverantörer som vi har direktkontakt med. Vi tycker det är viktigt med att bygga relationer med såväl leverantörer som kunder. De sistnämnda är vår bästa marknadsföring!

Dela på Facebook
Ort: Viby
Län: Örebro
Telefon: 076-891 03 40
Hemsida: www.karkulla.se
E-post: info@karkulla.se
 
Registrerade anläggningar: 2