Öresundskraft

Kom igång med solceller!

Öresundskraft och NuEnergi har tecknat samarbetsavtal om marknadsföring, försäljning och installation av solceller.

För dig som funderar på solceller innebär samarbetet att det blir enklare att komma igång och att Öresundskraft kan erbjuda dig komplett service.

Outnyttjad energi
- Taket på en vanlig villa tar emot fem gånger mer energi på ett år än vad villan förbrukar. En solcellsanläggning tar tillvara denna outnyttjade energi, är enkel att installera och tar ingen mark i anspråk, säger Tobias Persson, försäljningschef NuEnergi.

NuEnergi tillhör Glacell AB, det företag som har installerat flest solcellsanläggningar i Sverige.

- Genom samarbetet kan vi hjälpa kunder som köper en solcellsanläggning med beräkning av storlek och effekt, en ekonomisk kalkyl och skisser som underlag för eventuellt bygglov, säger Diedrik Fälth, solcellsexpert Öresundskraft.

- Vi hoppas att villaägare får upp ögonen för tekniken. Priserna sjunker och i Danmark exploderar marknaden just nu.

Betalt för överskottet
Bor du inom Öresundskraft elnätområde och har en solcellsanläggning får du betalt för eventuell överskottsel som din anläggning producerar. Öresundskraft en krona per kilowattimma från första stund.

Vill du veta mer?
Diedrik Fälth, solcellsexpert, Öresundskraft, tel. 070-490 32 11
Tobias Persson, försäljningschef, NuEnergi AB, tel. 070-540 97 50

Källa: Öresundskraft, 2012-09-19
http://www.oresundskraft.se/om-oeresundskraft/nyheter/nyheter-2012/september/kom-igaang-med-solceller!/

Dela på Facebook
Ort: Helsingborg
Län: Skåne
Telefon: 042-490 30 00
Hemsida: www.oresundskraft.se
E-post: info@oresundskraft.se
 
Registrerade anläggningar: 2