Nordic Solar

Nordic Solar är nu en aktör med fullt fokus på den nordiska sol-el-marknaden där vi samlat all erforderlig kompetens.

Vår vision är att i så stor utsträckning som möjligt bidra till minskad miljöbelastning av vår jord genom att sprida solcellstekniken
till alla och envar. Vi ser flera fördelar med nätanslutna solcellsanläggningar spridda på de nordiska fastighetsägarna.
För varje panel som installeras minskar utsläppen av skadliga växthusgaser då den helt rena energi som produceras ersätter
annan med sämre miljövärden. Vidare minskar förlusterna i våra ledningsnät med decentraliserade, mikroproducerande
anläggningar, vilket ger både miljömässiga och ekonomiska vinster.

Verksamheten
Verksamheten omfattar försäljning, projektering och installation av solelanläggningar samt försäljning av solel relaterade
komponenter så som solpaneler, växelriktare, montagematerial m.m. Vi utför totalentreprenader från idé till nyckelfärdig anläggning.
Beställare är privatpersoner, byggentreprenörer, övriga företag och offentliga beställare.

Varför skall ni anlita Nordic Solar som entreprenör?
Genom att anlita Nordic Solar använder ni ett företag som arbetar med att uppfylla krav som bl.a. finns inom kvalitet, miljö samt arbetsmiljö.
Nordic Solar väljer främst leverantörer som är representerade på den europeiska marknaden. Bra kvalité ger oss och våra kunder en
trygghet när garantitiden i de flesta fall är över 20 år. Nordic Solar innehar Allmän elbehörighet ABL vilket innebär att vi själva får utföra och ansvara för installationsarbeten enligt ELSÄK-FS.

Dela på Facebook
Ort: Karlstad, Årjäng
Län: Flera län
Telefon: 054-14 06 60
Hemsida: www.nordicsolar.se
E-post: daniel.gruvborg@nordicsolar.se
 
Registrerade anläggningar: 7