Naps Systems Group

Naps är ett av de mest etablerade varumärkesnamnen inom branschen för solelsystem. Namnet Naps är vida känt bland våra kunder och inom branschen. 30 års erfarenhet gör Naps till ett verkligt pionjärföretag inom solcellsteknik. Återvändande kunder som vill arbeta med Naps från ett årtionde till nästa är det bästa beviset på vårt kunnande och vår överlägsna kundservice. Naps kommer att vara ett stort namn inom solcellsbranschen även under de kommande 30 åren.

Naps har utformat och levererat optimala lösningar för alla möjliga olika användningsområden och förhållanden. Våra referenser inkluderar leveranser i nära 140 länder över alla kontinenter. Naps förstår utmaningarna, antingen det rör sig om sommar i Sahara eller vinter i Antarktis, och kan förse kunderna med de lämpligaste lösningarna. Ett system kräver alltid, förutom noggrant utvalda komponenter, en noggrant utformad systemlayout och bästa möjliga funktionalitet. Naps har utfört över 200 000 systeminstallationer, vilket är i det närmaste oslagbart.

Naps Systems Group har vuxit och expanderat globalt på flera sätt. De äldsta delarna av koncernen har tillhandahållit lösningar åt omdömesgilla kunder ända sedan 1981. Naps hade redan i slutet på åttiotalet egna kontor i över tio länder. Sedan dess har vi upprätthållit ett partnernätverk över hela världen. Det går alltid att hitta Naps – eller någon av våra partner – där behovet finns.

Naps har tillverkat sina egna solcellsmoduler, utformat avancerade regulatorer och varit involverade i solbatteritillverkning. Det finns snart sagt ingen del av solcellsbranschen som Naps inte har haft inflytande på. Naps omfattande erfarenhet av att utveckla system och komponenter över årtiondena har sakta men säkert utvecklats till den sakkunskap som gör att vi idag ser oss som tekniskt ledande, i synnerhet inom fristående system.

Vår erfarenhet av extrema förhållanden är till nytta inte bara i de mest krävande situationerna. Det ger Naps en trygghet och vetskap om att vi kan hjälpa även vanliga kunder i mindre krävande situationer på bästa möjliga sätt. Tveka inte att kontakta oss, vad behovet än är, om det är inom räckhåll för solenergi, eftersom Naps kommer att bli stolta över att få göra även ditt fall till en framgångssaga.

Dela på Facebook
Ort: Lidingö
Län: Stockholm
Telefon: 08-449 5930
Hemsida: www.napssystems.com/sv
E-post: sweden@napssystems.com
 
Registrerade anläggningar: 3