Nacka Energi

Nacka Energi erbjuder kvittning mellan producerad och förbrukad el.

Nacka Energi är positiv till mikroproduktion av el och vill se möjligheterna i första hand. Vår metod, som vi delar med flera nätbolag, gör det möjligt att utveckla mikroproduktion utan att blanda in elmarknadens komplicerade regelverk. Metoden går ut på att betrakta mikroproduktion på samma sätt som energieffektivisering. Vi genomför kvittningen mellan producerad och förbrukad el på lokal nivå och utnyttjar den inmatade elen för att täcka de förluster som uppstår i elnätet vid överföring av el.

Varje månad avräknar Nacka Energi mikroproducentens produktion från hans eller hennes konsumtion. Skillnaden rapporterar vi till mikroproducentens elhandlare som fakturerar utifrån detta värde. Om produktionen är lika stor eller större än konsumtionen blir den rapporterade konsumtionen till elhandlaren noll. Om produktionen ger ett överskott som matas in i vårt elnät kommer detta att mätas och ersättas på årsbasis. Ersättningen baseras på Nacka Energis kostnad för inköp av el för täckande av överföringsförluster.

Källa: Nacka energi
http://www.nackaenergi.se/elnaet/mikroproduktion.html

Dela på Facebook
Ort: Nacka
Län: Stockholm
Telefon: 08-466 81 00
Hemsida: www.nackaenergi.se
E-post: info@nackaenergi.se
 
Registrerade anläggningar: 1