Hedemora Energi

Hedemora Energi erbjuder alla sina nätkunder 1kr/kWh vid köp av överskottsel.

Det regelverk som idag finns för småskalig elproduktion reglerar inte ersättningen vid egen produktion av el, men det är under omarbetning. Flera elnätsbolag i Dalarna väntar nu inte på de nya reglerna utan gör gemensam sak, går före lagstiftarna och ger ersättning till de som producerar el för eget behov.

Tidigare fanns det en begräsning i att de kunder som producerade för eget behov var tvungen att betala extra mät- eller inmatningsavgifter och byta till en speciell mätare. Men i april 2010 gjordes ändringar i Ellagen avseende produktionsanläggningar på max 43,5 kW som kan anslutas till en 63 A huvudsäkring. Anläggningen får inte producera mer el än vad man gör av med under ett år. Om dessa villkor är uppfyllda behöver kunden inte betala några extra avgifter och elnätsbolagen i Dalarna kommer att byta ut mätaren kostnadsfritt om det behövs. Om man till exempel har solceller som producerar el så kan det mycket väl uppstå ett överskott sommartid som går ut på nätet.

Vi tänker ersätta kunden med 1kr/kWh. Det är något mer än vi normalt köper nätförlust för men detta är ju ren och förnyelsebar energi och dessa kunder kan inte tillgodoräkna sig elcertifikat som de större producenterna får. Dessutom så är värdet för kunden i den storleksordningen.
Elnätsbolagen i Dalarna kommer att använda denna ersättningsmodell fram tills nya lagar eller regler presenteras som kan ändra förutsättningarna.

Källa: http://www.dalaenergi.se/UserFiles/Intranat_Information/ul11067_Pressmeddelande_-_Ersattning_Egen_Elproduktion.pdf 2012-09-28

Dela på Facebook
Ort: Hedemora
Län: Dalarna
Telefon: 0225 - 34 900
Hemsida: www.hedemoraenergi.se
E-post: info@hedemoraenergi.se
 
Registrerade anläggningar: 1