Falkenberg Energi

Falkenberg Energi erbjuder 100 öre/kWh inkl.moms med mätning per timme vid köp av överskottsel.

Sedan augusti köper vi överskottsproduktion av solel från anläggningar runt om i Sverige. Vi kallar det inte för kvittning eller nettodebitering eftersom det är begrepp som betyder olika för olika aktörer.

Falkenberg Energi vill gärna stödja kunderna att ta ett ökat ansvar för sin elkostnad genom att de producerar sin egen förnybara solel. Och vi köper helt enkelt överskottsproduktionen timme för timme.

Så av de av våra kunder som vill bygga en egen solcellsanläggning för att täcka en del av den egna förbrukningen köper vi överskottsproduktionen för 100 öre/kWh inklusive moms. Detta gäller för våra kunder i hela landet under förutsättningen att kunden är en mikroproducent.

Källa: http://www.falkenberg-energi.se/elforsaljning/solel-mikroproduktion

Dela på Facebook
Ort: Falkenberg
Län: Halland
Telefon: 0346-88 67 00
Hemsida: www.falkenberg-energi.se
E-post: energi@falkenberg.se
 
Registrerade anläggningar: 7