Energibanken

Energibanken är Sveriges äldsta och enda renodlade oberoende solcellskonsult. Med mer än 30 års erfarenhet av solceller har vi under lång tid följt utvecklingen på nära håll.

Vi bidrar med information om teknikens möjligheter och kan tillsammans med dig hjälpa till att finna aktuella projekt där solceller kan tillämpas. Vi gör förstudier där solcellernas roll specialstuderas i de utvalda fallen.

Vid upphandling av solceller är vår uppgift att stödja beställaren under beslutsprocessen inför ett projekt. Vi bidrar med råd under projektering och utformar sedan upphandlingsunderlag. Vid installation och driftsättning är vi med och besiktigar systemet och kan slutligen utvärdera dessa system med avseende på funktion.

Den samlade kunskapen från mer än 50 upphandlingar av solcellsanläggningar gör att vi ställer hårda krav för att just du ska få en smidig entreprenad och en färdig anläggning som är tillförlitlig under många år. Genom vår erfarenhet är vi medvetna om de frågor som ofta uppstår under en byggprocess och kan därför klargöra dessa frågor på ett tidigt stadium. God kännedom om branschen gör att vi är de konsulter som får bäst pris på offentliga solcells-upphandlingar. Vi har under våren 2012 medverkat i upphandlingar där priset för en nyckelfärdig anläggning har legat under 15 kkr/kWt.

Vi är även verksamma inom området med egenförsörjda system där solceller samverkar med batterier. Erfarenheten kommer från biståndsprojekt i Tanzania, Moçambique och Zambia.

Dela på Facebook
Ort: Stockholm
Län: Stockholm
Telefon: 070-418 27 88, 073-908 44 08
Hemsida: www.energibanken.se
E-post: mats@energibanken.se
 
Registrerade anläggningar: 1