Egen El

Egen El erbjuder 100 öre/kWh vid köp av överskottsel.

Den produktionsanläggning för solel du bygger/har ska förmodligen främst täcka ditt eget elbehov och vi köper gärna din egenproducerade el om:

  1. mängden uttagen el överstiger mängden egenproducerad el under ett (1) kalenderår
  2. du har eller tecknar elhandelsavtal med oss
  3. du har en produktionsanläggning med en effekt på maximalt 62A (43,5 kW)
  4. du har autogiro hos oss
  5. för kunder med vindandelar får produktionen ej överstiga köpt kompletteringskraft från Falkenberg Energihandel AB

Om du är intresserad av att sälja din egenproducerade el till oss och du uppfyller villkoren ovan är du välkommen att fylla i och skicka in en intresseanmälan till oss. Vi betalar 100 öre/kWh, inklusive moms, för din el. Vi samarbetar med Falkenberg Energi och vi kommer via dem skicka ut ett avtalsförslag så snart vi mottagit din intresseanmälan. En administrativ engångsavgift på 300 kr inkl moms tillkommer på första fakturan.

OBS! att detta erbjudande bara gäller vid överproduktion av solel.

Källa: Egen El 2012-10-01
http://el.etc.se/salja-egen-el-intresseanmalan

Dela på Facebook
Ort: Stockholm
Län: Stockholm
Telefon: 08-410 357 00
Hemsida: egenel.etc.se
E-post: joakim.stavegren@egenel.se
 
Registrerade anläggningar: 0