DinEl

DinEL erbjuder att du kan kvitta din överskottsproduktion mot den el du köper av dem.

Vi på DinEl tycker att produktionen av förnybar el är väldigt viktig för att vi ska kunna skapa en hållbar samhällsutveckling. Därför är det glädjande att se hur intresset för att producera sin egen el växer och det blir allt vanligare att privatpersoner lägger solpaneler på taket eller investerar i en vindsnurra på den egna tomten.

Det här typen av aktivt miljöengagemang vill vi förstås uppmuntra och därför har vi tagit fram EgenEl, branschens mest förmånliga avtalserbjudande för privatpersoner som gör sin egen el. Med det hoppas vi kunna hjälpa 100 pionjärer att få ekonomi i sina anläggningar och på så sätt inspirera andra att också börja producera sin egen el.

Du som har en egen produktionsanläggning, t.ex solpaneler eller ett litet vindkraftverk, kan teckna EgenEl, vårt specialavtal med Fast Elpris och Lokal VindEl i ett år.

Principen är mycket enkel. Under särskilt soliga eller blåsiga dagar kan det bli så att din anläggning (max 6 kW) producerar mer än vad du har användning för. Du kan då kvitta din överskottsproduktion mot den el du köper av oss. Under avtalsperioden får du alltså full kompensation för din egen produktion till samma pris som du betalar till DinEl för din konsumtion.

Källa: DinEl 2012-09-25
http://dinel.se/miljo/gor-din-egen-el/full-priskompensation/

Dela på Facebook
Ort: Göteborg
Län: Västra Götaland
Telefon: 031-34 64 000
Hemsida: www.dinel.se
E-post: kundservice@dinel.se
 
Registrerade anläggningar: 18