Arctic Sunlight Innovation

ASI är en förkortning av Arctic Sunlight Innovation AB.
Företagsnamnet knyter an till det vi vill betona med vår verksamhet, nämligen att vi utvecklar och producerar produkter för solenergi i norra delen av Sverige. Nytänkande och kvalitet är två av våra främsta ledord när det gäller våra produkter.

”Sedan begynnelsen har våra solpaneler burit namnet ASI men har nu ersatts utav SunSwede för att även passa den internationella marknaden. Namnet används sedan 2009 och är varumärkesskyddat.”

Vi arbetar uteslutande med produkter för solenergi och nya sinnrika
produkter är under utveckling och kommer med tiden att lanseras för konsumentmarknaden.
Tillverkningen finns idag ca 1,5 mil väster om Umeå samt i Umeå tätort. Vårt återförsäljarnät ökar stadigt och vi skickar produkter över hela Europa.

Källa: http://www.asi.nu/om.php 2012-10-09

Dela på Facebook
Ort: Umeå
Län: Västerbotten
Telefon: 090-19 30 30
Hemsida: www.asi.nu
E-post: info@asi.nu
 
Registrerade anläggningar: 0