AddCleantech Solar Systems

Vi på AddCleantech Solar Systems projekterar och installerar solelsanläggningar eller som det också kallas solcellsanläggningar primärt i Mälardalsområdet men även nationellt vid större projekt.

Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström. Likströmen från solcellerna omvandlas sedan till växelström via en sk växelriktare. Det är viktigt att inte förväxla solceller med solfångare, där solstrålningen används för att producera varmvatten.

Omvandlingen av solenergi till elektrisk energi i en solcell sker utan några rörliga delar, utan att något bränsle behövs och utan att ge några utsläpp. Våra solpaneler har en effektgaranti om 25 år, viss avvikelse kan dock finnas.

Dela på Facebook
Ort: Enköping
Län: Uppsala
Telefon: 0171-66 72 10
Hemsida: www.addcleantech.se
E-post: info@addcleantech.se
 
Registrerade anläggningar: 7