Forum


Forum för alla solelsintresserade

Välkommen till vårt forum för alla solelsintresserade. Forumet är till både för dig som är ”nybörjare” och för dem som är betydligt mer erfarna.

Erfarenheter, fakta, tips & nyheter
Du kan dela med dig av dina erfarenheter, tips & råd. Skriva om något intressant som händer i solcellsbranchen. Stort som smått.

Ställ gärna en fråga
Ställ gärna en fråga om du undrar om något. Meningen med forumet är att vi ska hjälpa varandra att bli lite duktigare på solel.


Solkarta över samtliga hustak i Stockholm

Skrivet av Egen Solel.se, 2013-05-07 17:07.

I dag lanserar Stockholms stad en solkarta som visar hur mycket energi solen genererar på stadens tak. Tjänsten är gratis och ska uppmuntra fastighetsägare till att installera fler anläggningar för solel eller solvärme.

– Vi hoppas att kartan blir ett startskott för hela länet att vilja satsa på solenergi, säger Lovisa Lagerblad, klimat- och energistrateg vid Länsstyrelsen i Stockholm.

En vanlig uppfattning är att Stockholm har för få soltimmar för att solenergi ska kunna användas här.
– I själva verket har vi goda förutsättningar och per år ungefär lika stor instrålning av solenergi här som i mellersta Tyskland. Trots det finns det i Sverige bara en bråkdel av det antal anläggningar man har i Tyskland, säger Lovisa Lagerblad, klimat- och energistrateg vid Länsstyrelsen i Stockholm.
I länets klimat- och energistrategi är målsättningen att 100 procent av energiproduktionen i länet år 2030 ska ske med förnybara bränslen.
– Kartan täcker i dagsläget enbart in Stockholms stad. Men vi ser den som ett startskott för att hela länet ska vilja satsa på solenergi. Under våren kommer vi att arrangera ett seminarium för länets kommuner då vi berättar hur man kan gå tillväga för att göra en solkarta för sin kommun, säger Lovisa Lagerblad.
Stockholms solkarta har tagits fram av konsultföretaget Tyréns på uppdrag av Energicentrum Stockholms stad, Länsstyrelsen Stockholm samt Stockholms läns landsting, TMR.

Beräkningsmodellen som använts (SEES) har tagits fram inom ramen för ett tidigare forskningsprojekt.

Fakta Solkartan
Stockholms solkarta baseras på solinstrålning med data från SMHI och en 3D-modell för Stockholms stad. Förutom att identifiera lämpliga tak för utvinning av solenergi visar även Solkartan Stockholm tre olika klasser av solinstrålning. Användaren får ögonblickligen information om hur många kvadratmeter takyta som uppfyller respektive instrålningsklass och den totala instrålningen i respektive klass. Med en uppskattad systemverkningsgrad för antingen solceller (el) eller solfångare (varmvatten) kan användaren enkelt uppskatta årlig solenergiutvinning.

Mer information
http://www.stockholm.se/stockholmssolkarta

Dela på Facebook
Add Comment Register

Skriv en kommentar

Om du registrerar dig och loggar in så publiceras din kommentar direkt annars måste admin först godkänna den. E-postadressen publiceras inte.

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>