Event: Inbjudan till studiebesök på Egen El-kullen i Katrineholm

Datum: 2014-03-15
Tid: 08:00
Inlagd av Egen Solel.se, 2014-02-10 14:21.

energikontoret-solpaneler

Välkommen på studieresa till Kullen, Egen El:s visningsanläggning kördag den 15 mars. Följ med på en spännande vandring mellan solcellspaneler och minikraftverk!

—————————————————————————————————
OBS! Denna inbjudan riktar sig till föreningar och de som har pilotstöd
(BRF, Lantbruk, Fastighetsägare) samt några som potentiellt skulle kunna
stödjas/stödja i solelprojektet i Örebro-regionen.
—————————————————————————————————

Egen El:s visningsanläggning strax utanför Katrineholm erbjuder en rad olika alternativa energilösningar, framförallt solceller och vindkraft, med vars hjälp du kan bli mer eller mindre självförsörjande på el. Genom att producera egen el minskar du ditt köp av och beroende av el från elbolagen. Dessutom bidrar du till en bättre miljö!

Huvudmålet för studieresan är Egen Els visningspark (Kullen) som ligger i Katrineholm. I parken visas olika typer av solceller som idag finns på marknaden och montagesystem- exempelvis träställningar, aluminium, taksystem.

På plats vid visningsanläggningen möter vi Bengt Nordin som berättar om parken och olika lösningar och lämplig teknik för att generera solel. Vidare får vi guidning i möjligheterna med solelproduktion och intressanta frågor att tänka på avseende teknik, installation, ekonomi, administrativa frågor, regler och stöd och bidrag för mikroproducenter.

Anmälan:
Anmälan sker per e-post! Vi vill ha din anmälan senast två dagar innan!

Praktisk information:
Resan är ett samarrangemang mellan Latorps Byalag och Regionförbundet Örebro, Energikontoret.

Om bussresan och tider:
08.00 Upphämtning i Latorp
09.00 Upphämtning i Örebro
11.30 Lunch på Claudias kök, Katrineholm
13.00 Visning av Egen Els anläggning på Kullen, inkl fika
15.15 Återresa
16.15 Avlämning i Örebro
Ca 17.00 Avlämning i Åsbro

Anmälan: E-posta er anmälan till dag.lundblad@regionorebro.se .
Vänligen ange om ni har något speciellt kostönskemål!

Avgift: 250 kronor inklusive lunch.
Föreningar faktureras avgift. Övriga betalar kontant till arrangör på bussen, (Resekostnad står arrangör för).

För frågor om resan:
Kontakta Dag Lundblad på Regionförbundet Örebro, tel. 019-602 63 29 eller
Anders Holm, Latorps Byalag, tel. 073-668 3890

Dela på Facebook
Add Comment Register

Skriv en kommentar

Om du registrerar dig och loggar in så publiceras din kommentar direkt annars måste admin först godkänna den. E-postadressen publiceras inte.

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>