Fallstudie av markplacerad anläggning i Gräve

Inlagd av Egen Solel.se, 2013-12-02 12:56.

Markbaserad solcellsanläggning

I Gräve väster om Örebro finns det intresse för att bygga en större markplacerad solcellsanläggning, antingen av markägaren själv eller gemensamt med andra i en ekonomisk förening.

Direct Energy har på uppdrag av Regionförbundet Örebro (Energikontoret) undersökt villkoren för en markplacerad anläggning och publicerat resultatet i en rapport.

Denna rapport utgör en fallstudie för en markplacerad solcellsanläggning i Gräve, som i stor utsträckning är generellt tillämpbar även för andra platser. Därmed har resultaten användas som ett beslutsunderlag för flera olika intressenter.

Den aktuella marken omfattar cirka 1 hektar (10 000 m2) och finns nära befintligt elnät. Den befintliga transformatorstationen ta emot 200 kW utan ombyggnad, men även högre effekter kan anslutas utan alltför höga merkostnader. I rapporten studeras fem anläggningsalternativ mellan 50 och 400 kW, vilket motsvarar cirka 330-2600 m2 solceller och upptar cirka 1100-8600 m2 markyta.

Det mest lönsamma alternativet är en anläggning på 300 kW om anläggningen beviljas bidrag med maxbeloppet 1,2 miljoner kronor (avkastning 7,8 procent per år). En ännu större anläggning får inte mer i bidrag och därmed sjunker lönsamheten för investeringen. Utan bidrag är en anläggning på 400 kW mest lönsam (avkastning 4,8 procent per år).

Kalkylerna bygger bland annat på att den genererade elen säljs till en elhandlare för 0,50 kr/kWh första året och att priset därefter stiger med 3 procent per år. Det finns elhandlare som idag köper in el för upp till 1,30 kr/kWh, men ännu bara från små solcellsanläggningar. För att kunna gå vidare krävs först ett beslut om anläggningen ska ägas endast av markägaren, eller av flera personer gemensamt. I rapporten beskrivs översiktligt skillnaden mellan dessa alternativ. I båda alternativen innefattar processen bidragsansökan, bygglovsansökan, upphandling, nätanslutning, avtal med elhandlare och ansökan om elcertifikat.

Här kan du läsa hela rapporten (pdf):
http://www.regionorebro.se/download/18.59eb1a951419e343898171e/1384439860968/K062P+Solceller+Gr%C3%A4ve+%C3%96rebro+131010.pdf

Dela på Facebook
Add Comment Register

Skriv en kommentar

Om du registrerar dig och loggar in så publiceras din kommentar direkt annars måste admin först godkänna den. E-postadressen publiceras inte.

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>