Politik

Forum


Forum för alla solelsintresserade

Välkommen till vårt forum för alla solelsintresserade. Forumet är till både för dig som är ”nybörjare” och för dem som är betydligt mer erfarna.

Erfarenheter, fakta, tips & nyheter
Du kan dela med dig av dina erfarenheter, tips & råd. Skriva om något intressant som händer i solcellsbranchen. Stort som smått.

Ställ gärna en fråga
Ställ gärna en fråga om du undrar om något. Meningen med forumet är att vi ska hjälpa varandra att bli lite duktigare på solel.

Regeringen föreslår skattereduktion på upp till 12.000 kr per år

Skrivet av Egen Solel.se, 2013-09-12 10:40.

Energiminister Anna-Karin Hatt

Energiminister Anna-Karin Hatt

IT- och energiminister Anna-Karin Hatt presenterade igår regeringens förslag gällande skatteregler för småskalig solelproduktion som ska läggas fram i höstbudgeten.

Förslaget tar utgångspunkt i det tidigare framtagna utredningsförslaget som förordade en skattereduktion istället för en s.k. ”nettodebitering”.

Dock väljer regeringen att föreslå en dubbelt så hög gräns för hur stor försäljning av överskottsel man kan ha för att omfattas av lagförslaget. Dvs. istället för 10.000 kWh per år som utredningen föreslog, så föreslår regeringen nu att gränsen ska gå vid 20.000 kWh per år.

Skattereduktionen uppgår till 2 gånger energiskatten, dvs. ca 60 öre per kWh.

Allt i allt verkar det vara ett riktigt bra förslag, där man slipper en långdragen debatt om hur man ska definera ”nettodebitering”. Och med en gräns på hela 20.000 kWh, så kommer i princip alla villaanläggningar med god marginal att omfattas.

Utöver skattereduktionen får man också ersättning för sin överskottsel från sitt elhandelsbolag (typiskt 40-80 öre/kWh), nätägare (typiskt 5-6 öre/kWh) och även elcertifikat (ca 20 öre/kWh, vilket sammantaget gör småskalig solelproduktion till en riktigt lönsam affär.

Läs även gärna:
- Skatterabatt för egen elproduktion (DN.se)
- Hatt ger solcellsägare skatterabatt (Ny Teknik)

0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Regeringen vill inte införa nettodebitering

Skrivet av Egen Solel.se, 2013-06-14 15:23.

Efter lång väntan kom idag utredningen gällande regler för småskalig elproduktion. Utredarna bedömer att nettodebitering inte förenligt med EU:s regler för mervärdeskatt (moms) och förordar därför inte nettodebitering. Istället vill man ge skattereduktioner på upp till ca 6.000 kr ( 2 gånger energiskatten på försäljning av maximalt 10.000 kWh överskottsel per år). Skattereduktionerna gäller både [...]

Läs mer …
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Status för statligt solcellsstöd okt 2012

Skrivet av admin, 2012-10-17 14:20.

Hur ser chansen ut att få statligt stöd till solceller i dag runt om i landet? Eftersom det statliga stödet på 45% är mycket viktigt för de flesta som vill skaffa egna solceller har vi ringt runt till alla 21 länsstyrelser i Sverige för att höra hur det ser ut idag. Sammanfattning – hela landet [...]

Läs mer …
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Statligt stöd och bidrag till egna solceller

Skrivet av Tim Essius, 2012-10-09 13:23.

Hej! Hur många är det som får statligt stöd för investering i solceller? Är det först till kvarn varje år eller hur funkar det?

Läs mer …
1 kommentar – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Stödet till solel förlängs till 2016

Skrivet av Egen Solel.se, 2012-09-19 06:04.

I budgetpropositionen för nästa år föreslår regeringen en förlängning av stödet för installation av solceller till och med 2016. Under perioden 2013 till 2016 avsätts ytterligare 210 miljoner kronor. – De val vi gör idag måste vara hållbara. Och en av de mest hållbara energikällorna som finns är solen. Vi ser nu en snabb utveckling [...]

Läs mer …
Energiminister Anna-Karin Hatt
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Mer solenergi till Sverige

Skrivet av Patric Leonhed, 2012-09-03 03:30.

Sverige sämst på solel? Vi är sist bland EUs 27 medlemsländer. Det här måste vi ändra på! http://www.svtplay.se/klipp/84761/sverige-samst-pa-solenergi

Läs mer …
Mål för solel i olika länder
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook