Nyheter

Forum


Forum för alla solelsintresserade

Välkommen till vårt forum för alla solelsintresserade. Forumet är till både för dig som är ”nybörjare” och för dem som är betydligt mer erfarna.

Erfarenheter, fakta, tips & nyheter
Du kan dela med dig av dina erfarenheter, tips & råd. Skriva om något intressant som händer i solcellsbranchen. Stort som smått.

Ställ gärna en fråga
Ställ gärna en fråga om du undrar om något. Meningen med forumet är att vi ska hjälpa varandra att bli lite duktigare på solel.

Förslaget om skattereduktion justeras och försenas något

Skrivet av Egen Solel.se, 2014-06-11 12:10.

Regeringens förslag om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el behöver EU-kommissionens godkännande. Nya statsstödsregler har nyligen beslutas av Kommissionen. Under statsstödsprövningen har framkommit att Kommissionen vid tillämpning av dessa regler sannolikt inte kommer att godkänna skattereduktionen. Regeringen kommer därför att föreslå vissa justeringar i förslaget om skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el. Ambitionen är att skattereduktionen ska kunna träda i kraft senast den 1 januari 2015.

Regeringen beslutade i mars om att överlämna propositionen Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el till riksdagen. Förslaget är ett led i regeringens arbete för att öka andelen förnybar el och stärka konsumenternas ställning på elmarknaden. Förslaget omfattar såväl hushåll som företag, och både ny och befintlig mikroproduktion av förnybar el.

Vid statsstödsprövningen har det framkommit att skattereduktion som ges till befintlig mikroproduktion kommer i konflikt med de nya statsstödsregler som nyligen har beslutats av Kommissionen. Skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el kommer därför inte att kunna träda i kraft den 1 juli 2014 som tänkt.

Utifrån detta besked har regeringen övervägt olika alternativ för att så fort som möjligt få skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el på plats. Regeringens huvudinriktning är nu att anpassa förslaget till EU:s regelverk för stöd av mindre omfattning (de så kallade de-minimisreglerna), så att både befintlig och ny mikroproduktion av förnybar el kan få del av skattereduktionen.

Regeringen kommer nu skyndsamt att utarbeta nödvändiga justeringar av förslaget, vilka sedan kommer att remitteras och granskas av Lagrådet samt underställas riksdagen för beslut. Regeringens ambition är att skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el ska kunna träda i kraft senast den 1 januari 2015.

0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Akademiska Hus investerar 8 miljoner kr i solceller

Skrivet av Egen Solel.se, .

Under sommaren och hösten gör Akademiska Hus en omfattande satsning på elproducerande solceller på fem av Stockholms universitetsområden. Utbyggnaden av solcellerna är en investering på drygt 8 Mkr och beräknas ge ett årligt tillskott på närmare 500 MWh el, vilket motsvarar energibehovet hos 25 normalstora villor. Under det gångna året har Akademiska Hus gjort en [...]

Läs mer …
Akademiska Hus
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Solenergidagarna i Örebro maj 2014

Skrivet av Egen Solel.se, 2014-05-01 16:54.

Just nu pågår solenergidagarna för fullt i hela landet. Hela maj månad är fylld med olika evenemang under den gemensamma benmämningen ”Solar Days” eller på svenska ”Solenergidagarna”. I Örebro-regionen bjuder man bl.a. på följande: Solenergidagar med information om solel och solvärme Måndag 5 maj – Plats: Biblioteket i Kopparberg Tisdag 6 maj – Plats: Biblioteket [...]

Läs mer …
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Enkät till ägare av solelanläggningar i Örebroregionen

Skrivet av Egen Solel.se, 2014-02-10 13:59.

Telefonintervjuer har genomförts för att få svar på motiv till varför aktörer i Örebro län investerat i solel. Målgrupper för intervjuerna har varit privatpersoner, fastighetsägare och övriga näringsidkare inom privat sektor. Totalt har 16 intressenter intervjuats, tio privatpersoner och sex fastighetsbolag och småföretag. Privatpersoners anläggningsstorlek varierar mellan 2 och 8 kW med ett snitt runt [...]

Läs mer …
regionforbundet227x58
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Ytterligare 45 miljoner kronor till årets solcellsstöd

Skrivet av Egen Solel.se, 2013-11-06 10:50.

Idag kom riktigt glädjande nyheter från Energimyndigheten… Många står på kö för att få beslut på sin ansökan om stöd för installation av solceller. Energimyndigheten har därför beslutat att göra ytterligare en fördelning på 45 miljoner kronor under 2013. Under perioden 2013 – 2016 har regeringen avsatt 210 miljoner kronor för stöd till solcellsinstallationer med [...]

Läs mer …
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Träff om pilotstöd för solelanläggningar i Örebro län 5 nov

Skrivet av Egen Solel.se, 2013-10-22 10:26.

Vid träffen presenterar Regionförbundet Örebro Solelsatsningen och pilotstödet tillsammans med stödansvariga. Möjlighet ges för intressenter att presentera sina planer och att diskutera dessa med sakkunniga. Efter mötet tecknas överenskommelser om att ingå i pilotsatsningen. 18.00 Inledning, om satsningen och organisation (Dag Lundblad, Regionförbundet Örebro och stödansvariga) 18.30 Deltagarpresentation (Alla) 19.00 Gruppvis genomgång av planer (BRF, [...]

Läs mer …
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook