Forskning

Forum


Forum för alla solelsintresserade

Välkommen till vårt forum för alla solelsintresserade. Forumet är till både för dig som är ”nybörjare” och för dem som är betydligt mer erfarna.

Erfarenheter, fakta, tips & nyheter
Du kan dela med dig av dina erfarenheter, tips & råd. Skriva om något intressant som händer i solcellsbranchen. Stort som smått.

Ställ gärna en fråga
Ställ gärna en fråga om du undrar om något. Meningen med forumet är att vi ska hjälpa varandra att bli lite duktigare på solel.

Fallstudie av markplacerad anläggning i Gräve

Skrivet av Egen Solel.se, 2013-12-02 12:56.

I Gräve väster om Örebro finns det intresse för att bygga en större markplacerad solcellsanläggning, antingen av markägaren själv eller gemensamt med andra i en ekonomisk förening.

Direct Energy har på uppdrag av Regionförbundet Örebro (Energikontoret) undersökt villkoren för en markplacerad anläggning och publicerat resultatet i en rapport.

Denna rapport utgör en fallstudie för en markplacerad solcellsanläggning i Gräve, som i stor utsträckning är generellt tillämpbar även för andra platser. Därmed har resultaten användas som ett beslutsunderlag för flera olika intressenter.

Den aktuella marken omfattar cirka 1 hektar (10 000 m2) och finns nära befintligt elnät. Den befintliga transformatorstationen ta emot 200 kW utan ombyggnad, men även högre effekter kan anslutas utan alltför höga merkostnader. I rapporten studeras fem anläggningsalternativ mellan 50 och 400 kW, vilket motsvarar cirka 330-2600 m2 solceller och upptar cirka 1100-8600 m2 markyta.

Det mest lönsamma alternativet är en anläggning på 300 kW om anläggningen beviljas bidrag med maxbeloppet 1,2 miljoner kronor (avkastning 7,8 procent per år). En ännu större anläggning får inte mer i bidrag och därmed sjunker lönsamheten för investeringen. Utan bidrag är en anläggning på 400 kW mest lönsam (avkastning 4,8 procent per år).

Kalkylerna bygger bland annat på att den genererade elen säljs till en elhandlare för 0,50 kr/kWh första året och att priset därefter stiger med 3 procent per år. Det finns elhandlare som idag köper in el för upp till 1,30 kr/kWh, men ännu bara från små solcellsanläggningar. För att kunna gå vidare krävs först ett beslut om anläggningen ska ägas endast av markägaren, eller av flera personer gemensamt. I rapporten beskrivs översiktligt skillnaden mellan dessa alternativ. I båda alternativen innefattar processen bidragsansökan, bygglovsansökan, upphandling, nätanslutning, avtal med elhandlare och ansökan om elcertifikat.

Här kan du läsa hela rapporten (pdf):
http://www.regionorebro.se/download/18.59eb1a951419e343898171e/1384439860968/K062P+Solceller+Gr%C3%A4ve+%C3%96rebro+131010.pdf

0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Konstgjord molekyl kan lagra solenergi i åratal

Skrivet av admin, 2012-11-20 16:08.

Det är tidigare känt att solen är den energikälla som ger störst möjligheter till att utveckla ett hållbart energisystem. Men ett problem är hur energin skall lagras men nu kan problemet vara löst. Forskare på Chalmers har gjort framsteg med ett ”allt i ett-system” för infångning, lagring och användning av solenergi. Metoden kallas för termokemisk [...]

Läs mer …
Konstgjord molekyl
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Ny svensk turboteknik effektiviserar solceller

Skrivet av admin, 2012-10-11 15:27.

Hos svenska solcellsbolaget NLAB, delägt av Fasadglas AB, pågår sedan en tid en intensiv forskning och. – Det handlar om grätzelsolceller som turboförstärks, s k generation 3+, genom en teknik att återföra ljus som egentligen redan passerat solcellerna och dopa dem ytterligare så att de blir ännu effektivare, beskriver Bengt Schierman, ansvarig för FoU på [...]

Läs mer …
NLAB utvecklar tredje generationens solceller
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Kurs i solenergi på Lunds universitet våren 2013

Skrivet av admin, 2012-10-09 10:21.

  Om du vill gå en kurs i solenergi på Lunds universitet till våren, så är det hög tid att anmäla sig. 15 oktober är sista dag för anmälningar. Kursen sker per distans/internet och ger 7,5 högskolepoäng. Ur nationell såväl som global synpunkt är det nödvändigt att utveckla nya tekniker för att generera el. Solcellsteknik [...]

Läs mer …
lu-logo_sv
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Solenergi kan täcka världens energibehov 1800 gånger om

Skrivet av Egen Solel.se, 2012-09-25 06:34.

Har du någonsin funderat över vad som är den största energikälla i vår värld? Jag skulle gissa att de flesta människor inte har skänkt det många tankar. Varför? För att vi inte ens behöver fundera över det för att instinktivt veta att solen är vår största och viktigaste energikälla. Sett i ett större perspektiv verkar [...]

Läs mer …
Solenergi kan täcka världens energibehov 1800 gånger om
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook