Fakta

Forum


Forum för alla solelsintresserade

Välkommen till vårt forum för alla solelsintresserade. Forumet är till både för dig som är ”nybörjare” och för dem som är betydligt mer erfarna.

Erfarenheter, fakta, tips & nyheter
Du kan dela med dig av dina erfarenheter, tips & råd. Skriva om något intressant som händer i solcellsbranchen. Stort som smått.

Ställ gärna en fråga
Ställ gärna en fråga om du undrar om något. Meningen med forumet är att vi ska hjälpa varandra att bli lite duktigare på solel.

Fallstudie av markplacerad anläggning i Gräve

Skrivet av Egen Solel.se, 2013-12-02 12:56.

I Gräve väster om Örebro finns det intresse för att bygga en större markplacerad solcellsanläggning, antingen av markägaren själv eller gemensamt med andra i en ekonomisk förening.

Direct Energy har på uppdrag av Regionförbundet Örebro (Energikontoret) undersökt villkoren för en markplacerad anläggning och publicerat resultatet i en rapport.

Denna rapport utgör en fallstudie för en markplacerad solcellsanläggning i Gräve, som i stor utsträckning är generellt tillämpbar även för andra platser. Därmed har resultaten användas som ett beslutsunderlag för flera olika intressenter.

Den aktuella marken omfattar cirka 1 hektar (10 000 m2) och finns nära befintligt elnät. Den befintliga transformatorstationen ta emot 200 kW utan ombyggnad, men även högre effekter kan anslutas utan alltför höga merkostnader. I rapporten studeras fem anläggningsalternativ mellan 50 och 400 kW, vilket motsvarar cirka 330-2600 m2 solceller och upptar cirka 1100-8600 m2 markyta.

Det mest lönsamma alternativet är en anläggning på 300 kW om anläggningen beviljas bidrag med maxbeloppet 1,2 miljoner kronor (avkastning 7,8 procent per år). En ännu större anläggning får inte mer i bidrag och därmed sjunker lönsamheten för investeringen. Utan bidrag är en anläggning på 400 kW mest lönsam (avkastning 4,8 procent per år).

Kalkylerna bygger bland annat på att den genererade elen säljs till en elhandlare för 0,50 kr/kWh första året och att priset därefter stiger med 3 procent per år. Det finns elhandlare som idag köper in el för upp till 1,30 kr/kWh, men ännu bara från små solcellsanläggningar. För att kunna gå vidare krävs först ett beslut om anläggningen ska ägas endast av markägaren, eller av flera personer gemensamt. I rapporten beskrivs översiktligt skillnaden mellan dessa alternativ. I båda alternativen innefattar processen bidragsansökan, bygglovsansökan, upphandling, nätanslutning, avtal med elhandlare och ansökan om elcertifikat.

Här kan du läsa hela rapporten (pdf):
http://www.regionorebro.se/download/18.59eb1a951419e343898171e/1384439860968/K062P+Solceller+Gr%C3%A4ve+%C3%96rebro+131010.pdf

0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Lunds kommun lanserar solkarta

Skrivet av Egen Solel.se, 2013-05-29 14:59.

Efter Göteborg och Stockholm, så har Lunds kommun nu även lanserat en solkarta som visar var i kommunen de bästa förutsättningarna för egen solelproduktion. Så här skriver Lunds Energi på sin hemsida: Att fånga upp en del av denna näst intill oändliga förnybara energikälla ser vi som en självklarhet när vi tillsammans ska bygga framtidens [...]

Läs mer …
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Solkarta över samtliga hustak i Stockholm

Skrivet av Egen Solel.se, 2013-05-07 17:07.

I dag lanserar Stockholms stad en solkarta som visar hur mycket energi solen genererar på stadens tak. Tjänsten är gratis och ska uppmuntra fastighetsägare till att installera fler anläggningar för solel eller solvärme. – Vi hoppas att kartan blir ett startskott för hela länet att vilja satsa på solenergi, säger Lovisa Lagerblad, klimat- och energistrateg [...]

Läs mer …
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Trackers i växelriktare

Skrivet av Filip Sebek, 2013-03-03 22:35.

Jag förstår finessen med att dela upp sina paneler i flera strängar för att matcha MPPT och även för att reducera flaskhalsar pga skuggor men vad skiljer en växelriktare med en tracker och två sträng-ingångar (t.ex. SMA 2100TL) från en växelriktare med två trackers (t.ex. SMA 3000TL)?

Läs mer …
6 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Så mycket stöd får länen för årets solcellsinstallationer

Skrivet av admin, 2013-02-06 11:21.

Energimyndigheten har beslutat om fördelningen av 107,5 miljoner kronor i det statliga stödet för installation av solceller för 2013. I topp ligger Västra Götaland och Skåne följt av Östergötland. Energimyndigheten har totalt fördelat 377 miljoner kronor under åren 2009-2013 till Länsstyrelserna för att de ska kunna fördela medel till de som ansökt om stöd för [...]

Läs mer …
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Ansök om statligt stöd till solceller

Skrivet av Egen Solel.se, 2013-01-26 08:30.

Lönsamhet är viktigt för de flesta solelsproducenter. Och statens stöd till solceller är en viktig (men inte avgörande) del för att få bra lönsamhet. Varje år delas det ut 50-60 miljoner i statligt stöd till dem som investerar i egna solcellsanläggningar. Dess värre räcker pengarna inte till alla som ansöker. Som tur är står man [...]

Läs mer …
Statligt stöd till solceller
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook