Ekonomi

Forum


Forum för alla solelsintresserade

Välkommen till vårt forum för alla solelsintresserade. Forumet är till både för dig som är ”nybörjare” och för dem som är betydligt mer erfarna.

Erfarenheter, fakta, tips & nyheter
Du kan dela med dig av dina erfarenheter, tips & råd. Skriva om något intressant som händer i solcellsbranchen. Stort som smått.

Ställ gärna en fråga
Ställ gärna en fråga om du undrar om något. Meningen med forumet är att vi ska hjälpa varandra att bli lite duktigare på solel.

Förslaget om skattereduktion justeras och försenas något

Skrivet av Egen Solel.se, 2014-06-11 12:10.

Regeringens förslag om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el behöver EU-kommissionens godkännande. Nya statsstödsregler har nyligen beslutas av Kommissionen. Under statsstödsprövningen har framkommit att Kommissionen vid tillämpning av dessa regler sannolikt inte kommer att godkänna skattereduktionen. Regeringen kommer därför att föreslå vissa justeringar i förslaget om skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el. Ambitionen är att skattereduktionen ska kunna träda i kraft senast den 1 januari 2015.

Regeringen beslutade i mars om att överlämna propositionen Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el till riksdagen. Förslaget är ett led i regeringens arbete för att öka andelen förnybar el och stärka konsumenternas ställning på elmarknaden. Förslaget omfattar såväl hushåll som företag, och både ny och befintlig mikroproduktion av förnybar el.

Vid statsstödsprövningen har det framkommit att skattereduktion som ges till befintlig mikroproduktion kommer i konflikt med de nya statsstödsregler som nyligen har beslutats av Kommissionen. Skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el kommer därför inte att kunna träda i kraft den 1 juli 2014 som tänkt.

Utifrån detta besked har regeringen övervägt olika alternativ för att så fort som möjligt få skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el på plats. Regeringens huvudinriktning är nu att anpassa förslaget till EU:s regelverk för stöd av mindre omfattning (de så kallade de-minimisreglerna), så att både befintlig och ny mikroproduktion av förnybar el kan få del av skattereduktionen.

Regeringen kommer nu skyndsamt att utarbeta nödvändiga justeringar av förslaget, vilka sedan kommer att remitteras och granskas av Lagrådet samt underställas riksdagen för beslut. Regeringens ambition är att skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el ska kunna träda i kraft senast den 1 januari 2015.

0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Fallstudie av markplacerad anläggning i Gräve

Skrivet av Egen Solel.se, 2013-12-02 12:56.

I Gräve väster om Örebro finns det intresse för att bygga en större markplacerad solcellsanläggning, antingen av markägaren själv eller gemensamt med andra i en ekonomisk förening. Direct Energy har på uppdrag av Regionförbundet Örebro (Energikontoret) undersökt villkoren för en markplacerad anläggning och publicerat resultatet i en rapport. Denna rapport utgör en fallstudie för en [...]

Läs mer …
Markbaserad solcellsanläggning
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Det finns pengar att tjäna på solceller

Skrivet av Bo Johansson, 2013-11-12 12:04.

Tänk så konstigt alla tänker som av någon anledning har en sparad slant. Säg att du har 100.000 kr (sparat. ärvt, mm) på banken, köpt aktier eller fonder. Som utdelning då får du som ränta, eller utdelning årligen 2000 – 5000 kr beroende på placering. Men om du investerar dessa 100.000 i en solcellsanläggning så får du [...]

Läs mer …
1 kommentar – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Ytterligare 45 miljoner kronor till årets solcellsstöd

Skrivet av Egen Solel.se, 2013-11-06 10:50.

Idag kom riktigt glädjande nyheter från Energimyndigheten… Många står på kö för att få beslut på sin ansökan om stöd för installation av solceller. Energimyndigheten har därför beslutat att göra ytterligare en fördelning på 45 miljoner kronor under 2013. Under perioden 2013 – 2016 har regeringen avsatt 210 miljoner kronor för stöd till solcellsinstallationer med [...]

Läs mer …
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Regeringen föreslår skattereduktion på upp till 12.000 kr per år

Skrivet av Egen Solel.se, 2013-09-12 10:40.

IT- och energiminister Anna-Karin Hatt presenterade igår regeringens förslag gällande skatteregler för småskalig solelproduktion som ska läggas fram i höstbudgeten. Förslaget tar utgångspunkt i det tidigare framtagna utredningsförslaget som förordade en skattereduktion istället för en s.k. ”nettodebitering”. Dock väljer regeringen att föreslå en dubbelt så hög gräns för hur stor försäljning av överskottsel man kan [...]

Läs mer …
Energiminister Anna-Karin Hatt
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook

Regeringen vill inte införa nettodebitering

Skrivet av Egen Solel.se, 2013-06-14 15:23.

Efter lång väntan kom idag utredningen gällande regler för småskalig elproduktion. Utredarna bedömer att nettodebitering inte förenligt med EU:s regler för mervärdeskatt (moms) och förordar därför inte nettodebitering. Istället vill man ge skattereduktioner på upp till ca 6.000 kr ( 2 gånger energiskatten på försäljning av maximalt 10.000 kWh överskottsel per år). Skattereduktionerna gäller både [...]

Läs mer …
0 kommentarer – Lämna en kommentar »
Dela på Facebook